Vui thôi đừng vui quá. 
Mấy năm qua nhiều bạn mượn bài của tôi để câu like, câu view, câu khóa học n

Vui thôi đừng vui quá. Mấy năm qua nhiều bạn mượn bài của tôi để câu like, câu view, câu khóa học n


Vui thôi đừng vui quá.

Mấy năm qua nhiều bạn mượn bài của tôi để câu like, câu view, câu khóa học nhiều nên thực sự lần này chả buồn nói.
Khi chia sẻ mình thật sự không quan tâm việc các bạn chia sẻ lại, vì mục tiêu việc chia sẻ vốn dĩ là muốn lan tỏa trải nghiệm, kinh nghiệm cho nhiều người mới rỗi hơi tốn vài tiếng cuộc đời ngồi viết. Nhưng mình cực kỳ dị ứng với các thể loại mượn kiến thức người khác để "lùa gà " " lùa vịt "
Thật sự khá thất vọng khi Group này mình kiểm duyệt khá kỹ, các bạn nào không trả lời auto ko cho vào, trả lời câu 3 không quan tâm việc tăng trưởng cũng cho đi luôn. Mà vẫn để lọt những con người như này.
Anh em online nhiều Group nếu phát hiện mấy thể loại này xin gửi thông tin giúp Giang nhé. Chắc phải búng tay đợt mới loại trừ bớt

Vui thôi đừng vui quá. 
Mấy năm qua nhiều bạn mượn bài của tôi để câu like, câu view, câu khóa học n 1feeling sarcastic.
Vui thôi đừng vui quá. 
Mấy năm qua nhiều bạn mượn bài của tôi để câu like, câu view, câu khóa học n 2
Vui thôi đừng vui quá. 
Mấy năm qua nhiều bạn mượn bài của tôi để câu like, câu view, câu khóa học n 3

Nguồn


Suy nghĩ của bạn