Tổng hợp BÀI VIẾT CHẤT LƯỢNG từ thành viên Group Tăng Trưởng Số lần 1.
Để tiện cho mọi người theo dõ

Tổng hợp BÀI VIẾT CHẤT LƯỢNG từ thành viên Group Tăng Trưởng Số lần 1. Để tiện cho mọi người theo dõ


Tổng hợp BÀI VIẾT CHẤT LƯỢNG từ thành viên Group Tăng Trưởng Số lần 1.

Để tiện cho mọi người theo dõi bài viết chất lượng từ Mentor và các thành viên trong Group, Giang làm thành File tổng hợp phân loại theo các chủ đề rõ ràng:

Không để Group phát triển đi vào sai lầm như các Group trên Social hiện tại, bài hay bị trôi, bài tràn lan mang tính chất đọc cho vui, không áp dụng được.

Giang muốn toàn bộ các bài viết phải có liên quan hay 1 phần nào đó về việc giúp tăng trưởng trong DN. Với bài tương tác nhiều, Giang sẽ nhờ tác giả quay video hay Livestream phân tích sâu hơn hoặc hỏi đáp để kiến thức chia sẻ được hiểu sâu rõ và áp dụng vào thực tế cao hơn.
Link tổng hợp:
http://bit.ly/TangTruongSo

Tổng hợp BÀI VIẾT CHẤT LƯỢNG từ thành viên Group Tăng Trưởng Số lần 1.
Để tiện cho mọi người theo dõ 1
Tổng hợp BÀI VIẾT CHẤT LƯỢNG từ thành viên Group Tăng Trưởng Số lần 1.
Để tiện cho mọi người theo dõ 2

Nguồn


Suy nghĩ của bạn