#Mỗingày1report #DailyReportHôm nay Hugh tui sẽ lại cung cấp đồng thời 2 báo cáo:1⃣ BÁO CÁO C

#Mỗingày1report #DailyReportHôm nay Hugh tui sẽ lại cung cấp đồng thời 2 báo cáo:1⃣ BÁO CÁO C


#Mỗingày1report #DailyReport
Hôm nay Hugh tui sẽ lại cung cấp đồng thời 2 báo cáo:
1️⃣ BÁO CÁO CHUẨN ĐOÁN THƯƠNG HIỆU THỨC ĂN NHANH TẠI VIỆT NAM (Brand diagnosis: Vietnam fast food stores)
Chuỗi thức ăn nhanh vẫn đang âm thầm bùng nổ & cạnh tranh gay gắt nhưng không phải ai cũng thành công. Báo cáo này cung cấp cho các bên 1 góc nhìn về hành vi tiêu dùng của những người hay ăn fastfood để hiểu điều gì giúp tạo nên chuỗi thức ăn phổ biến & thành công
2️⃣ BÁO CÁO CÁC DỊCH VỤ SHIP THỨC ĂN TẠI VIỆT NAM (Food delivery service usage in Vietnam)
Food Delivery tại VN với qui mô 2018 dự kiến đạt tới 33 triệu usd (theo Euromonitor), thật màu mỡ 😋😋😋 Báo cáo này sẽ nêu thực trạng hiện tại và lý do / trở ngại khi sử dụng dịch vụ giao thực phẩm tại Việt Nam, bao gồm cả liện hệ trực tiếp cửa hàng hoặc thông qua cổng thông tin, app 😍😍😍
🥳🥳🥳Tất cả những báo cáo này của Q&Me – một đơn vị nghiên cứu thị trường khá ổn 🥰
👉Link báo cáo CHẨN ĐOÁN THƯƠNG HIỆU FASTFOOD: https://1drv.ms/b/s!AtPUrMDnLzehp0TKS-G5NAktdb3Q?e=ZFD95P
👉Link báo cáo DỊCH VỤ SHIP THỨC ĂN: https://1drv.ms/b/s!AtPUrMDnLzehp0PU5gHX0-8oNJhM?e=P7gSjv
#BranddiagnosisVietnamfastfoodstores #FooddeliveryserviceusageinVietnam
#HughDocumentary

#Mỗingày1report #DailyReportHôm nay Hugh tui sẽ lại cung cấp đồng thời 2 báo cáo:1⃣ BÁO CÁO C 1

Nguồn


Suy nghĩ của bạn