ĐẶC QUYỀN THÀNH VIÊN GROUP: TĂNG TRƯỞNG SỐMIỄN PHÍ GIẢI QUYẾT THỰC TẾ BÀI TOÁN KINH DOANH – MARKETIN

ĐẶC QUYỀN THÀNH VIÊN GROUP: TĂNG TRƯỞNG SỐMIỄN PHÍ GIẢI QUYẾT THỰC TẾ BÀI TOÁN KINH DOANH – MARKETIN


ĐẶC QUYỀN THÀNH VIÊN GROUP: TĂNG TRƯỞNG SỐ

MIỄN PHÍ GIẢI QUYẾT THỰC TẾ BÀI TOÁN KINH DOANH – MARKETING – SALE VỚI CHUYÊN GIA THỰC CHIẾN

Post Tổng hợp các bài gỡ rối cho mọi người dễ theo dõi.
1h cafe với Giang 250$, với nhiều AE Mentor khác có thể lên tới 500$ nhưng tại Group " Tăng Trưởng Số " sẽ miễn phí. 1 trong những hoạt động khác biệt & giá trị của Group " Tăng Trưởng Số" là mỗi tuần sẽ tổ chức gỡ rối cho 1-2 DN thành viên nhóm. Dĩ nhiên Ad chỉ có thể ưu tiên những AE chủ DN cho bài toán dữ liệu đầu vào rõ ràng và cụ thể.
Sau tuần đầu tiên triển khai, gần 50 góp ý, có của các Mentor lẫn thành viên có kinh nghiệm Giang tiếp tục làm tuần 2. Bình thường có thể chủ DN đó phải mất tiền và rất nhiều tiền mới có các chuyên gia như vậy vào góp ý nhưng khi là thành viên Group bạn được đặc quyền miễn phí.
Group Tăng Trưởng Số nơi chỉ nói về những câu chuyện Marketing – Sale – Tài Chính – Kinh nghiệm – Casestudy Thực Tiễn- Thực Tế – Dễ Áp Dụng – Để Tăng Trưởng. Không lý thuyết, không mị dân, không lùa gà lùa vịt.
Tuần 1: Gỡ rối kinh doanh cho 1 Spa ở Đà Nẵng – Anh Thịnh Huỳnh
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1392244520924990&set=gm.666504100541226&type=3&theater&ifg=1
Tuần 2: Gỡ rối về kinh doanh RITA… COFFEE – Anh Phạm Khắc Tài
https://www.facebook.com/groups/TangTruongSo/670199380171698/

ĐẶC QUYỀN THÀNH VIÊN GROUP: TĂNG TRƯỞNG SỐMIỄN PHÍ GIẢI QUYẾT THỰC TẾ BÀI TOÁN KINH DOANH - MARKETIN 1

Nguồn


Suy nghĩ của bạn