SÁNG MAI LÊN: Kỳ 4.2: Template xây dựng kế hoạch Ads Facebook chi tiết cho DN B2C dịch vụ Bất Kỳ – D

SÁNG MAI LÊN: Kỳ 4.2: Template xây dựng kế hoạch Ads Facebook chi tiết cho DN B2C dịch vụ Bất Kỳ – D


SÁNG MAI LÊN:

Kỳ 4.2: Template xây dựng kế hoạch Ads Facebook chi tiết cho DN B2C dịch vụ Bất Kỳ – DỄ DÀNG chỉ trong 2 phút.

Dành cho AE nào đang làm B2C Spa/TMV/Nha/Salon/dịch vụ… muốn:
  • Xây dựng kế hoạch FB Ads trong 2 phút
  • Biết chính xác chi phí 1 lead KH phù hợp
  • Biết chính xác quản trị các tỉ lệ cần theo dõi : tỉ lệ chuyển đổi lead => KH đặt lịch => Khách hàng đến => khách hàng làm
  • Biết chính xác nếu muốn tăng 100 – 500 – 1000 thì ngân sách MKT cần phải hoạch định ra sao
  • Nắm rõ tỉ lệ Lạnh – Ấm – Nóng để ra được chỉ tiêu KPI cho phòng Sale
Ai hóng comment 1 cái mai cập nhật link.

SÁNG MAI LÊN: Kỳ 4.2: Template xây dựng kế hoạch Ads Facebook chi tiết cho DN B2C dịch vụ Bất Kỳ - D 1
SÁNG MAI LÊN: Kỳ 4.2: Template xây dựng kế hoạch Ads Facebook chi tiết cho DN B2C dịch vụ Bất Kỳ - D 2
SÁNG MAI LÊN: Kỳ 4.2: Template xây dựng kế hoạch Ads Facebook chi tiết cho DN B2C dịch vụ Bất Kỳ - D 3
SÁNG MAI LÊN: Kỳ 4.2: Template xây dựng kế hoạch Ads Facebook chi tiết cho DN B2C dịch vụ Bất Kỳ - D 4

Nguồn


Suy nghĩ của bạn