1 NĂM QUA VỚI QUÁ NHIỀU BIẾN ĐỘNG!
Ở 2 khía cạnh:Google thay đổi thuật toán. AI lên ngôi!Facebook ng

1 NĂM QUA VỚI QUÁ NHIỀU BIẾN ĐỘNG! Ở 2 khía cạnh:Google thay đổi thuật toán. AI lên ngôi!Facebook ng


1 NĂM QUA VỚI QUÁ NHIỀU BIẾN ĐỘNG!
Ở 2 khía cạnh:
 1. Google thay đổi thuật toán. AI lên ngôi!
 2. Facebook ngửi mùi rất nhanh. Chuyển đổi tức thời lên ngôi.
Trên vai trò của người chạy ads thuê và vai trò chủ shop Mình đốt khá nhiều tiền từ đầu những năm 2012 đến giờ với 2 kênh chính GG và FB.
Đặc biệt trong những năm gần đây đốt khá nhiều trong lĩnh vực Mỹ Phẩm, Đông Y, Hàng theo mùa…. Phải dùng từ "ĐỐT" vì thực sự là ĐỐT. ( Dự án thành công thì ít sấp mặt thì khá nhiều).
 • Thành công đến nhận thấy mình may mắn bắt kịp sự thay đổi NGÁCH của thuật toán.
 • Thất bại thì quá nhiều nhưng chính nó lại mang đến những bài học sâu sắc hơn.
Trong năm rồi mình đã từng đạp bỏ đi rất nhiều những các làm, triết lý làm của nhiều năm trước nghiên cứu.
Điển hình: Marketing Automation, Email MKT, Google đơn kênh, Facebook đơn kênh….
Hay nhỏ hơn là những target, các cách setup chi tiết cho các chiến dịch. Đào sâu chi tiết vào 1 đối tượng cụ thể.
Mình đã bỏ => Vì Mình sấp khá nặng.
Vậy rút ra sau cả 7-8 năm trời đó, bên cạnh hàng ngàn các Campaign, đốt vài chục tỏi là gì?
Nếu chỉ xét về 2 kênh mang lại khách hàng chính. Cách triển khai hiệu quả.
 1. Google => Tập trung vào nâng cấp Chiến dịch lên CPA mục tiêu. Thay vì mua cú click năm 2019 chuyển thành mua chuyển đổi.
Tuy nhiên dữ liệu và cấu trúc tài khoản cần chặt chẽ để lọc đối tượng thật kỹ phân chia segment một cách đầy toan tính.
2) FB=> Target đúng hơn bộ từ khoá mà Khách hàng đang có nhu cầu.
 • Thông tệp từ Website hoặc langding page để FB thừa hưởng đối tượng nhanh hơn.
 • Phần còn lại đầu tư thật nhiều cho nội dung và hình ảnh.
 • Da dạng nhiều mẫu quảng cáo "đáp ứng"
Sẽ có từng chủ đề nhỏ hơn để bàn chi tiết.
 1. Cách thức để chạy CPA thông minh tạo hiệu quả.
 2. Những thứ cần segment lấy tệp chất lượng tốt theo Funnel.
 • Keyword Funnel
 • Banner Funnel
 • Shopping Funnel
 • Youtube Funnel
 • Website Funnel
 • Analytics Funnel
3) Kết hợp GG và FB như nào để tạo sale không bị gãy traffic.
 • Target theo Funnel Facebook
 • Target theo Funnel Web.
 • Target theo trí tuệ AI.
 • X ROI Target.
Anh em hứng thú cho tương tác chọn những chủ đề để sắp xếp thời gian nhỏ bàn chi tiết hơn.
Theo Thánh Nguyễn Tùng Giang là 500 tương tác sẽ có chủ đề tiếp theo nhỉ.

1 NĂM QUA VỚI QUÁ NHIỀU BIẾN ĐỘNG!
Ở 2 khía cạnh:Google thay đổi thuật toán. AI lên ngôi!Facebook ng 1
1 NĂM QUA VỚI QUÁ NHIỀU BIẾN ĐỘNG!
Ở 2 khía cạnh:Google thay đổi thuật toán. AI lên ngôi!Facebook ng 2
1 NĂM QUA VỚI QUÁ NHIỀU BIẾN ĐỘNG!
Ở 2 khía cạnh:Google thay đổi thuật toán. AI lên ngôi!Facebook ng 3
1 NĂM QUA VỚI QUÁ NHIỀU BIẾN ĐỘNG!
Ở 2 khía cạnh:Google thay đổi thuật toán. AI lên ngôi!Facebook ng 4
1 NĂM QUA VỚI QUÁ NHIỀU BIẾN ĐỘNG!
Ở 2 khía cạnh:Google thay đổi thuật toán. AI lên ngôi!Facebook ng 5

Nguồn


Suy nghĩ của bạn