Hành trình xây dựng hệ thống Quản trị Marketing.xx&oh=34f5fee56be82d24dac7227235ec3b92&oe=5E426039

Hành trình xây dựng hệ thống Quản trị – Marketing – Sale bán lẻ mỹ phẩm doanh số 1 tỷ 2/ ngày – SPA


Hành trình xây dựng hệ thống Quản trị – Marketing – Sale bán lẻ mỹ phẩm doanh số 1 tỷ 2/ ngày – SPA 8 chi nhánh doanh số 9 tỷ / tháng.

Vì quá bận nên để trôi chuỗi Seri bài này mới viết được 50%. Sẽ cố gắng 1 tuần lên 1 bài cho AE nhé.

Ácmin sẽ dành thời gian tổng hợp lại những câu chuyện thực tế trong quá trình Ácmin xây dựng chuỗi hệ thống – DN bán lẻ và dịch vụ của mình. Toàn bộ chia sẻ phần lớn là do chính Giang tự xây dựng, 1 số là do cộng sự đồng hành nhưng tất cả đều đã được ứng dụng vào thực tế ở DN mình xây dựng hoặc cố vấn.
Bài chia sẻ không đao to búa lớn, tiêu chí nói theo ngôn ngữ giám đốc nông dân ai cũng hiểu được và làm theo được với template, plan, file ứng dụng xây dựng sẵn lấy về xài được ngay, không lý thuyết bài vở, không mị dân chém gió bán khóa học.
Hành trình xây dựng hệ thống quản trị Marketing – Sale cho SME B2C Dịch vụ & Bán Lẻ.
1 – Kỳ 1:
 1. Kỳ 1.1: WHY Tại sao – tại sao và tại sao cần xây dựng hệ thống quản trị MKT- Sale
 2. Kỳ 1.2: Bức tranh mô hình tổng thể cần hiểu đúng – hiểu rõ của MKT-Sale B2C bán lẻ & DV
2 – Kỳ 2:
 • Quy trình triển khai phối hợp MKT & Sale cơ bản B2C bán lẻ
 • Chi phí MKT phù hợp với SP đánh quảng cáo cho B2C bán lẻ
 • Các chỉ số bắt buộc phải đo lường nếu không muốn vứt tiền qua cửa sổ cho B2C bán lẻ
 1. Kỳ 2.1: Template xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết cho DN B2C bán lẻ Bất Kỳ – DỄ DÀNG chỉ trong 10 phút.:
 2. Kỳ 2.2: Template xây dựng kế hoạch Ads Facebook chi tiết cho DN B2C bán lẻ Bất Kỳ – DỄ DÀNG chỉ trong 2 phút.
 3. Kỳ 2.3: Quy trình triển khai phối hợp MKT & Sale cơ bản B2C bán lẻ
 4. Kỳ 2.4: Quy trình triển khai phối hợp MKT & Sale nâng cao B2C bán lẻ kết hợp các công cụ giúp tối ưu hóa công việc nhân sự Sale 50-70%
3- Kỳ 3:
 • Những kinh nghiệm xương máu thất bại và bí quyết để khai quy trình – kịch bản – công cụ xuống cho nhân viên
 • 7 bước đơn giản để anh em CEO SME xây dựng hệ thống quản trị MKT-Sale bán lẻ hiệu quả.
4- Kỳ 4:
 • Quy trình triển khai phối hợp MKT & Sale cơ bản B2C dịch vụ
 • Chi phí MKT phù hợp với SP đánh quảng cáo cho B2C dịch vụ
 • Các chỉ số bắt buộc phải đo lường nếu không muốn vứt tiền qua cửa sổ cho B2C dịch vụ
 1. Kỳ 4.1: Template xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết cho DN B2C dịch vụ Bất Kỳ – DỄ DÀNG chỉ trong 10 phút.:
 2. Kỳ 4.2: Template xây dựng kế hoạch Ads Facebook chi tiết cho DN B2C dịch vụ Bất Kỳ – DỄ DÀNG chỉ trong 2 phút.

Hành trình xây dựng hệ thống Quản trị - Marketing - Sale bán lẻ mỹ phẩm doanh số 1 tỷ 2/ ngày - SPA 1

Nguồn


Suy nghĩ của bạn